Treasury Quick Scan

Waarom een Treasury Quick Scan?
De Treasury Quick Scan ("TQS") geeft snel inzicht in de huidige situatie van uw treasury activiteiten. Wij letten op mogelijke financiële en operationele risico’s en wijzen op de kansen en mogelijkheden om kosten te besparen en de treasury discipline op een hoger plan te brengen. Daarbij zal de focus liggen op de treasury aspecten die voor uw organisatie het meest relevant zijn.

De Treasury Quick Scan bestaat uit de volgende deelanalyses

  • Analyse treasury organisatie
  • Analyse leningenportefeuille 
  • Analyse betalingsverkeer
  • Analyse financieringsbeleid

Risico's en aandachtspunten:

  • Geen fulltime functie
  • Kennis en ervaring bij één persoon
  • Treasury is specialisme
  • Positie in de organisatie
  • Aandacht van het management
  • Toezicht (niveau RvT)

 

Het Treasury Platform
voor kennis, oplossingen, advies en meer .......
E-mailen
Bellen