Treasury risico's binnen je organisatie

Een organisatie zal, binnen de (risico)grenzen van de regelgeving, een optimaal financieel (rente) resultaat willen behalen. Tijdige en juiste informatie om hierop te kunnen sturen is van cruciaal belang. Bij veel organisaties ontbreekt deze (tussentijdse) managementinformatie. Sturen op kasstromen en derhalve op resultaat is daardoor niet (goed) mogelijk. Inzicht in de financiering, kasstromen, activa en werkkapitaal is, van zowel de huidige als toekomstige situatie, van groot belang. Dit inzicht ontbreekt veelal, omdat treasury voor een onderwijsorganisatie geen kerntaak is. 

Risico's die hieruit ontstaan zijn: 

  • Treasury is meestal geen fulltime functie. Kennis en daarmee kwaliteit zijn moeilijk op te bouwen en vast te houden. 
  • De (beperkte) treasury kennis en het inzicht in de specifieke regelgeving zijn vaak bij slechts één persoon aanwezig, waardoor continuïteitsproblemen kunnen ontstaan.
  • De informatie uit een zelfgebouwde spreadsheet voorziet in de behoefte maar de continuïteit en betrouwbaarheid is niet formeel getoetst en vaak afhankelijk van één medewerker. Aanpassingen kosten veel tijd, en worden wellicht daardoor te laat of niet doorgevoerd. 
  • De aanschaf van een kwalitatief hoogwaardig treasury managementsysteem brengt te hoge kosten met zich mee in verhouding tot de meestal beperkte leningenportefeuille en relatief eenvoudige kasstromen. Het ad-hoc gebruik zal leiden tot onvrede bij de gebruiker en uiteindelijk zal het “te ingewikkelde” treasury managementsysteem niet meer (optimaal) worden gebruikt.
  • De accountant wil graag een beveiligd en controleerbaar geautomatiseerd treasury manage-mentsysteem

De oplossing
Hoe kan nu worden voorkomen, dat zo’n belangrijke randvoorwaarde als treasury voor de exploitatie van een organisatie onderbelicht blijft? TREASURY.nl  biedt je de oplossing. Bij TREASURY.nl maken organisaties gebruik van een bestaande treasury infrastructuur. Deze structuur bestaat enerzijds uit een kwalitatief volwaardig treasury managementsysteem. Anderzijds uit ruim 30 jaar ervaring op het gebied van financiering en treasury. 

Van treasury managementsystemen wordt verwacht dat zij een perfect inzicht verschaffen in het verloop van de kasstromen, de renterisico’s en de financieringsmogelijkheden. Daarom werkt TREASURY.nl met eigen ontworpen modellen. Een krachtig model dat op strategisch en operationeel niveau alle hulpmiddelen biedt om een goed treasury beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dankzij de jarenlange ervaring in de publieke sector is het model toegesneden op de gewenste functionaliteit van publieke organisaties. 

Het Treasury Platform
voor kennis, oplossingen, advies en meer .......
E-mailen
Bellen