Derivaten

Derivaten, in financiële zin, zijn een verzamelnaam voor een groot aantal afgeleide financiële producten. Belangrijkste kenmerken van een derivaat zijn de beperkte levensduur en het feit dat de waarde van het derivaat is afgeleid van een ander goed, zogenaamde onderliggende waarde. Bekende voorbeelden van derivaten zijn opties, futures, swaps en warrants.

Het Treasury Platform
voor kennis, oplossingen, advies en meer .......
E-mailen
Bellen