Portfolio

Veel trouwe opdrachtgevers in met name de (semi) publieke- en zorgsector. Zowel cure- als care-zorginstellingen, onderwijsorganisaties (MBO, HBO en WO), (decentrale) overheden en charitatieve instellingen. De opdrachten variëren van financieringsvraagstukken, opstellen businessplannen en cashflow prognoses, analyseren leningenportefeuille, optimaliseren betalingsverkeer, inrichten treasury management systemen, beleggen van creditgelden, opzetten AO/IC, opstellen treasurystatuut en treasury-jaarplan, etc.

 

Het Treasury Platform
voor kennis, oplossingen, advies en meer .......
E-mailen
Bellen