Businessplan

Zonder businessplan met een gedegen financieringsplan, is geen nieuwe financiering (meer) mogelijk! Het businessplan model is vanaf 2009 ontwikkeld door  TREASURY.nl en in gebruik bij diverse organisaties. De rapportages bestaan uit balans-, resultaat- en cashflow-overzichten, voorzien van diverse scenario’s en ratio’s (DSCR, LTV, EBITDA, ROIC, WACC, etc.). Het model werkt o.b.v. cashflows uit begroting, investeringen, financiering, productie (omzet en kosten) en o.b.v. diverse parameters (rente, inflatie, bezetting). Doel van het model is:

  • Extern: financiering en garantie verkrijgen
  • Intern: sturen op kasstromen en ratio’s

Dit model is zowel bekend bij financiers als bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ).
Met behulp van dit model zijn diverse financieringen en borgingen verkregen. 

Voorbeeld rapportage businessplan (druk op het plaatje om te vergroten)

Businessplan Balans

1. Balans

Businessplan Resultaat

2. Resultaat

Businessplan Bedrijfswaarde

3. Bedrijfswaarde

Businessplan ratio's balans

4. Ratio's balans

Businessplan ratio's financiering

5. Ratio's financiering 

Businessplan ratio's resultaat

6. Ratio's resultaat

Businessplan toelichting balans

7. Toelichting balans

Businessplan toelichting resultaat

8. Toelichting resultaat

Businessplan Financial lease

9. Financial lease


Het Treasury Platform
voor kennis, oplossingen, advies en meer .......
E-mailen
Bellen