Ratings

De drie meest bekende kredietbeoordelaars zijn Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. Ondanks dat deze partijen soms verschillende ratings afgeven, hanteren zij min of meer dezelfde codes. De ratings lopen (van hoog naar laag) van AAA tot C (bij Moody’s is de 2e en 3e letter een kleine letter). In aflopende volgorde van kredietwaardigheid, beteken deze codes het volgende:

  • AAA, AA, A: een stabiel, laag kredietrisico
  • BBB, BB, B: een gemiddelde kredietwaardigheid, maar economische gebeurtenissen kunnen hier snel veranderingen in brengen
  • CCC, CC, C: De kredietwaardigheid is laag tot erg laag

De kredietbeoordelaars geven bij de ratings AA t/m CC soms ook nog een + of -. Dit geeft aan of zij verwachten dat de rating in de toekomst zal verbeteren of juist slechter zal worden. Standard & Poor’s hanteert ook nog een rating D. Deze geeft aan dat betalingen niet worden nagekomen en mogelijk al uitstel (surseance) van betaling is aangevraagd.

Overzicht ratingkwalificaties Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch

Lange termijn ratings:

  • Aaa AAA Extreem kredietwaardig 
  • Aa AA Zeer kredietwaardig. Veiligheidsmarge echter niet zo hoog als bij de AAA-categorie.
  • AA Zeer kredietwaardig. Er zijn echter factoren aanwezig waardoor afbetaling in de toekomst enig gevaar loopt.
  • A Goede kredietwaardigheid. De kans op betalingsproblemen bij de partij is niet groot.

Korte termijn ratings:

  • P-1 A-1+/A-1 Capaciteit voor rente en aflossing is extreem, respectievelijk zeer groot.
  • P-2 A-2 Voldoende capaciteit voor tijdige betaling aanwezig. Echter niet zo groot als in bovengenoemde categorie.
  • P-3 A-3 Adequate capaciteit voor tijdige betaling aanwezig. Echter kwetsbaar indien de omstandigheden tegenzitten.
Het Treasury Platform
voor kennis, oplossingen, advies en meer .......
E-mailen
Bellen