Renteswap

Een renteswap is een overeenkomst tussen de organisatie en de bank over het op termijn (op de ingangsdatum) betalen van een vaste rente aan de bank. 

  1. De renteswap: In dit geval 15 jaar rentevast 5,95% (exclusief kredietopslag van momenteel 0,3%) betalen over de hoofdsom van € 15 mln. Tegelijkertijd ontvangt de organisatie de variabele 3-maands Euribor rente. 
  2. Indien de lening ad € 15 mln. inderdaad wordt opgenomen (hoeft niet) betaalt de instelling hiervoor de (ontvangen) 3-maands Euribor + kredietopslag ad 0,3% (+ liquiditeitsopslag). Per saldo moet worden betaald 5,95% en, indien de lening wordt opgenomen, nog eens 0,3% extra. De 3 maands Euribor rentes, betalen en ontvangen, vallen tegen elkaar weg. 

Voor de ingangsdatum dient een besluit te worden genomen over de renteswap. De volgende (hoofd)opties zijn er:

  • In laten gaan (= rente betalen): 5,95% betalen en 3-maands Euribor ontvangen (nu 3,8%) over € 15 mln. Momenteel is dit verschil € 322.500,-- per jaar te betalen (dit bedrag neemt af in verband met afbouw swap). 
  • Niet in laten gaan (= afkoopbedrag betalen): Momenteel heeft de swap een negatieve marktwaarde van ca € 2,3 mln. Bij een stijgende lange rente stijgt de waarde van de swap (= minder negatief) en visa versa.
  • Deels afkopen en deels in laten gaan (= rente en afkoopbedrag betalen)
  • Ingangsdatum uitstellen (doorrollen = afkoopbedrag wordt in het nieuwe rentetarief verdisconteerd). Bij 1 jaar doorrollen wordt de Swaprente 6,31%Het Treasury Platform
voor kennis, oplossingen, advies en meer .......
E-mailen
Bellen