Het kennisnetwerk voor treasures

Treasury is een specialisme. Het gaat om het beheer, door sturen en bewaken, van financiële posities en de daaraan verbonden kasstromen, kosten en risico's. Steeds meer factoren spelen een rol hoe het beste kan worden omgaan met kapitaal en kapitaalbehoefte. Actuele gegevens over kasstromen, werkkapitaal, lopende leningen, beleggingen en marktinformatie zijn onmisbaar. Net als de behoefte om verschillende scenario's door te kunnen rekenen. 

Zowel basis als actuele kennis is onmisbaar voor de treasurer. Op de volgende pagina's tref je de volgende kennis aan:

  • Bibliotheek
  • Derivaten
  • Ratings
  • Treasury risico's

Het Treasury Platform
voor kennis, oplossingen, advies en meer .......
E-mailen
Bellen